maanantai 26. kesäkuuta 2017

Lautakuntatyöstä tänään opittua

Tulin valituksi kuluvalle valtuustokaudelle tarkastuslautakunnan jäseneksi, sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan varahenkilöksi. Otan pestit nöyränä ja tyytyväisenä vastaan. Kiitos luottamuksesta uudelle valtuustolle, joka vahvisti luottamustoimet viime kokouksessaan ennen Juhannusta 19.6.

Tarkastuslautakunnan hommista lisää myöhemmin, nyt kerron mitä opin lautakuntajäsenten yhteisessä koulutustilaisuudessa tänään kunnantalolla. Koulutus alkoi jo kolmelta, eli tarkoittaa meille työssäkäyville lyhyempää päivää työmaalla. Väkeä oli sali täynnä, niin uusia, kuin kokeita valtuutettuja ja lautakunnan jäseniä.

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja, ja muutama muu virkamies kävivät läpi yhteisiä pelisääntöjä ja ohjeita tulevalle kaudelle. Listalla oli niin arkisia asioita liittyen kulkukortteihin ja työvälineisiin, kuin tietoa kunnan viestinnästä, kuntastrategiasta ja kunnanhallituksen tehtävistä. Ihan asiallinen tiedotustilaisuus. Kyselläkin sai, ja kysymyksiä tuli. Tärkeää tietoa kaikki.Päivän mielenkiintoinen yhteinen oppi saatiin kuitenkin seuraavassa tilanteessa:

Yhteisen tilaisuuden jälkeen muutama lautakunta piti oman kokouksen. Tarkastuslautakunnalla, jonka jäsen olen, ei kokousta tänään ollut. Sen sijaan kasvatus- ja sivistyslautakunnalla, jossa olen varapaikalla, oli kokous. Varsinainen jäsen, jonka varalla olen (Mea Hannila-Niemelä) oli myös paikalla. Koska olen kovasti kiinnostunut oppimaan ja kuulemaan, kysyin useammalta paikallaolijalta, saanko osallistua kokoukseen kuunteluoppilaana, vaikka varsinainen jäsen on paikalla. Pikainen kysely ei tuottanut tulosta, kukaan ei oikein tuntunut tietävän.

Onneksi paikalle saatiin asiantuntija, kunnan hallintojohtaja. Hallintojohtaja kertoi, että kokouksen alussa voidaan yhteisesti päättää, saako varajäsen osallistua (ilman kokouspalkkiota ja äänivaltaa) mikäli varsinainen jäsen on paikalla. Joku siinä ohimennen kyllä mainitsi, että kahteenkymmeneen vuoteen ei kukaan ole tuommoista kysynyt ;) Että tulisi vaan kuuntelemaan. Minä se meinasin, että kun on kunnantalolle asti tultu ja leipäkin kunnan piikkiin syöty, niin samassahan sitä oppii lautakuntatyöstä ja näkee millaista väkeä kyseisessä lautakunnassa istuu.

Itse kokous oli suhteellisen nopeasti pidetty. Asialistalla oli vain kiireiset asiat ja materiaalin (mm. hallintosääntö ja henkilötietolomake) jakaminen osallistujille. Kiireellinen päätettävä asia oli Hepolan koulun rehtorin virkaan valittava henkilö. Tämä siksi että rehtori on valittuna ja paikalla kun koulu taas lomien jälkeen alkaa. Hyvin valmisteltu esitys oli helppo hyväksyä yksimielisesti.

Yhtä kuntapoliittista kokemusta rikkaampana tänään.

maanantai 22. toukokuuta 2017

Nykyvaltuuston viimeinen kokous

Valtuustokausi on päättymässä ja nykyinen valtuusto istui tänään viimeistä kokoustaan. Minä pakkasin kannettavan mukaan ja istahdin jälleen lehterille kuunteluoppilaaksi. Alkuun jaettiin kukkia ja kunniakirjoja pitkään ja ansiokkaasti palvelleille valtuutetuille ja luottamustoimissa olleille.
Asialistalle päästiin puoli kuuden kieppeillä. Tilinpäätös tuli hyväksyttyä ilman suurempaa keskustelua. Henkilöstöraportti olikin sitten mielenkiintoinen ja poiki useita puheenvuoroja. Kunnalla on töissä 1308 henkilöä kun sekä vakituiset että määräaikaiset lasketaan mukaan. Henkilöstöjohtajalla oli hieno lajitelma laskelmia mm. ikä- ja sukupuolijakaumasta, koulutuspäivien määrästä ja sairaspoissaoloista. Puheenvuoroja pyydettiin liittyen niin palkitsemiseen, henkilöstön jaksamiseen, koulutuspäiviin (1,6 pv/hlö vuonna 2016), kuin eläköitymiseen.

Jari Sillanpää esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa vuoden 2016 arviointikertomuksen, linkki dokumenttiin tässä: Arviointikertomus Kertomuksessa oli huomiona mm. Mäntsälän väestömäärän maltillinen kasvu, kunnan velkaantuminen, keskustan alueen viihtyisyyden parantaminen edelleen, pitkäaikaistyöttömien parantunut työllistyminen, ja kunnan tilojen parempi hyödyntäminen (mm. elokuvat). Ja isona asiana maankäytön ja kaavoituksen rooli. Oli muitakin huomioita. Niin positiivisia kuin rakentavassa hengessä mainittuja.

Seuraavaksi kunnanjohtaja esitteli kuntayhtymän perustamista. Paljon keskustelua. Asia on selkeästi edelleen monelle epäselvä ja aiheuttaa epävarmuutta. Ote perussopimuksen taustamuistiosta:

"Perustettava kuntayhtymä järjestää sote-palvelut Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti alueen väestölle. Kuntayhtymään on keskitetty palveluiden järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja kehittämistoiminnot. Kunnat vastaavat palvelutuotannosta siten, että palvelua tuottavan henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja ja palvelut järjestetään pääosin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa. Palvelutuotanto tapahtuu kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen."

Keskustelu varmasti jatkuu myöhemmin. Valtuusto siirtyi kuitenkin seuraavaan asiaan...

...ilta venyi... onneksi tuli eväät mukaan... ollaan asialistan loppupuolella, kohdassa 11, sivistystoimen ja opetusyksiköiden johtamisrakenteen uudistaminen. Valtuustoaloite. Asia esitelty, keskustelu alkaa. Kello on 19:40.Aiheesta pyydettiin useita puheenvuoroja, ja sen palauttamista käsittelyyn pyydettiin. Saatiin äänestys aikaiseksi. Jaa-äänet kuitenkin voittivat, eli aloitetta ei palauteta uudelle kierrokselle.

Minä luovutin kahdeksalta. Tosin lista oli lähes valmis, joten paljosta en jäänyt paitsi. Ehdin kotiin sanomaan lapsille hyvät yöt :)

maanantai 24. huhtikuuta 2017

Hulevesi- ja kaavoitusasioita valtuustossa

Mäntsälän kunnanvaltuusto istui tänään kokousta hieman lyhyemmän asialistan kanssa kuin viimeksi. Käsiteltäviä asiakohtia oli kymmenen ja liitteitä lukemalla kävi selväksi jo ennen kokousta, että suht nopeasti tullaan tänään kokouksesta selviämään. Linkki esityslistaan on tässä "klik"

Eniten puheenvuoroja ja äänestyksen keräsi tänään Mäntsälän kunnan hulevesiohjelma 2015.

Mitä se sellainen hulevesi on? Wikipedia sanoo tähän seuraavaa: Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.

Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnasta yleisillä alueilla. Se aiheuttaa kunnalle kustannuksia. Nyt kysymys kuuluu, laskuttaako kunta asukkailta osan kuluista, ja jos laskuttaa, niin laskuttaako kaikilta tasaisesti vai vain asemakaava-alueen asukkailta ja toimijoilta. Ja paljonko laskuttaa.

Itse asiassa hulevesiä laskutetaan jo. Tämä tuli joillekin yllätyksenä. Eli pieni osa vesilaskusta on nimenomaan hulevesilaskua. Ja se lasku menee kaikille. Jatkossa kunta laskuttaisi (vesiyhtiön kautta kuitenkin koska se on kätevintä) hulevesimaksun erillisenä maksuna ja vain asemakaava-alueelta. Kuulostaa minusta reilulta. 

Tiukan äänestyksen jälkeen hyväksyttiin sekä ohjelma, että maksut. Käytännössä omakotitalossa asuvalle vuosimaksu on 30 eur. Liittymismaksu peritään 2018 aikana tai jälkeen rakennettavilta kiinteistöiltä. Asuinkiinteistön kyseessä ollessa maksu on 1 000 eur.


Keväinen sukka puikoilla tämän illan kokouksessa
Valtuusto käytti useita puheenvuoroja hulevesiohjelmaan liittyen

Suvikedon ranta-asemakaava kirvotti kielenkannat seuraavaksi. Asia oli yksiselitteinen kaavoitusjohtajan mielestä. M1-alueelle ei voida ehdotetunlaista (pieniä puutarhapalstoja mökkeineen) kaavoitusta hyväksyä. Useampi valtuutettu harmitteli sitä, että Mäntsälä ei hyödynnä tällaista mahdollisuutta elävöittää kylää ja tarjota elämyksiä myös naapurikaupunkien mahdollisille palstakyselijöille. 

Kaavoitusjohtaja esitteli vielä laajemmalti kaavatilannetta kaavoituskatsauksessa. Hirvihaaran kaavoitustilanteesta tuli kyselyä, kun se on jäänyt ilmeisesti vähän muiden alueiden jalkoihin. 

Äänentoisto toimi melkein koko kokouksen ajan ja kokous sujui sopuisasti. Kokous päättyi vähän seitsemän jälkeen, eli piirun yli kahdessa tunnissa selvittiin. Lehterillä oli tänään useampia katsojia ja kokoushan streamattiin taas nettiin kuten tapana on ollut.

Mukava ilta. Opin taas uutta. Samalla valtuustoa kuunnellessa tuli toinen sukka valmiiksi (oli kyllä jo hyvän matkaa ohi kantapään ennen kokouksen alkua) ja toisen resori pääsi alulle. Ei turha ilta ollenkaan. 

torstai 20. huhtikuuta 2017

Luottamuspaikkojen jakotalkoot

Kuntapolitiikka on myös tätä. Vaalit on käyty ja nyt työn alla ovat neuvottelut luottamuspaikoista. Keskustan toiveena on kunnioittaa äänestystulosta. Hyvä niin. On muuten oikeasti aika mielenkiintoista millaisella laskentakaavalla paikat jaetaan suurimpien kesken, ja miten myös pienet puolueet huomioidaan. Ja miten näitä kaavoja voi käyttää edukseen jos haluaapi ruveta suhmuroimaan ja liittoutumaan naapurien kanssa.

Viimeisimmässä paikallislehdessä juttua aiheesta. Ohessa linkki juttuun ja ote artikkelista:

"Linkki Mäntsälän uutisten juttuun"

"Neuvottelut Mäntsälän luottamuspaikkajaosta käyvät kuumimmmillaan. Puolueet tapaavat torstaina 20. huhtikuuta suurimman ryhmän eli keskustan johdolla. Neuvotteluja vetää keskustan nokkamies Tapio Havula.

Mäntsälän luottamuspaikkojen tärkein yksittäinen tuoli, kunnanhallituksen puheenjohtajuus, säilyy keskustalla, sillä se piti asemansa Mäntsälän suurimpana puolueena.
Keskustaa viime vuodet luotsannut sälinkääläinen Havula on ollut myös kunnanhallituksem puheenjohtaja ja jatkanee tehtävässä alkavalla vatuustokaudella.
Kunnanhallitus on tärkein poliittisen valmistelun paikka ja sen takia ykkönen, vaikka luottamustehtävien kakkospaikka onkin paljon näkyvämpi. Kakkospaikka on kunnanvaltuuston puheenjohtajan tuoli. Sen haltija mitä todennäköisimmin vaihtuu. Tällä ja viime kaudella valtuustoa on johtanut kokoomuksen Anna Helin. Kun kokoomus putosi kolmanneksi ja sosiaalidemokraatit nousivat toiseksi suurimmaksi, normaalin kunnallisen käytännön mukaan vaihtuu myös valtuuston puheenjohtajan paikka demareille.

Kuka sen saa?"

Meidän väki kokoontui maanantaina kertaamaan vaaleissa opittua ja suunnittelemaan tulevaa. Kaikki olivat yhtä kampanjaa viisaampia ja kovasti oli toiveita myös meillä varasijalaisilla että pääsisimme mukaan toimintaan ja omaa kuntaa kehittämään. Kuinka käy, se selvinnee viimeistään ennen kesää.

Tiistaina istuttiin sitten Keskustanaisten kokousta. Hyvää naisenergiaa! Loistavia suunnitelmia miten porukkaa aktivoidaan ja mitä asioita haluamme ajaa. Niistä lisää matkan varrella.
maanantai 10. huhtikuuta 2017

Kiitoskirje

Ensin kiitokset,

Nöyrimmät kiitokseni kaikille teille 61 äänestäjälle,  jotka luotitte minuun ja annoitte äänenne minulle. En tiennyt mitä odottaa, mutta yllätitte minut silti täysin! Huikea määrä kannatusta ensikertalaiselle. Olisi ollut hienoa päästä läpi, ja siten tehdä myös teidän toiveestanne tosi. Nyt matkaa jatketaan toiselta varasijalta ja nokka suunnattuna kohti mahdollisia tulevia luottamustoimia.

Kiitokset myös Sinikalle ja Mirkulle! Olette ihan mahtavia! Mikä tuki ja tiedotus. Olihan siinä helppo tehdä vaalityötä kun puitteet oli kunnossa ja homma toimi kuin rasvattu. Kiitokset Tapsalle hyvästä briefauksesta ja kannustuksesta. Ja kiitokset koko keskustan porukalle mielettömästä yhteishengestä. Niin ja olihan ne telttanaapuritkin ihan mukavia... Samassa veneessähän tässä ollaan.

Ja sitten eilistä ja tulevaa,

Eilen oli jännä ilta. Äänestysilta huipentui vaalivalvojaisiin Wäinölässä Sälinkäällä. En oikein osannut jännittää lopputulosta ennen iltaa. Aktiivisen lapsiperheen arjessa on aina joku touhu meneillään, jos ei lasten kuskaamista, niin sitten omia treenejä tai menoja. Kerran kyllä kutkutti päivällä vatsanpohjassa kun jäin liikennevaloihin jonottamaan... :)

Ilta oli asia erikseen. Wäinölään kokoontui ehdokkaita perheineen, sekä muuta vaaliväkeä. Toimittajakin kävi kuvia napsimassa. Screeniltä seurattiin Ylen vaalilähetystä ja kännyköistä ja tableteista seurattiin tilanteen kehittymistä. Ehdokkaiden sijoitukset nousivat ja laskivat sitä mukaa miten eri vaalialueiden ääntenlaskenta valmistui. Hetken aikaa minäkin olin valittujen listalla, mutta viime metreillä äänet kääntyivät siten että lopullinen sijoitukseni oli toinen varasija. Jääkiekkopelimäinen tunnelma - jos tiedätte mitä tarkoitan.

Vaalivalvojaiset. Mea, Sinikka ja Raisa. 


Seurasi onnitteluja ja kilistelyjä ja kiitoksia. Sitten kotio nukkumaan ja aamulla töihin. Olo oli jotenkin pöllämystynyt ja toisaalta odottava. Tässäkö tämä nyt oli? Miten homma nyt etenee?

Mäntsälän äänestysprosentti oli lopulta 53,6% ja Keskusta säilytti suurimman puolueen aseman 12 paikalla. Se on muuten Uudellamaalla harvinainen juttu! Uusia valtuutettuja saatiin 18 (42%) ja naisten osuus valituista oli samoin 42%. Valtuuston keski-ikä 50 vuotta. Hienoa että saatiin uutta verta, ja toisaalta mukaan jäi myös senioreja. Molempia tarvitaan.

Kevään mittaan, pääsiäisen jälkeen, alkavat neuvottelut siitä miten luottamuspaikat jaetaan. Siitä ja muistakin kotikunnan asioista lisää taas ensi kerralla - laita blogi lukulistalle :)

lauantai 8. huhtikuuta 2017

Soppaa ja säpinää

Kylhää oli paikallisella torilla tänään säpinää. Teltta toisensa vieressä pystyssä ja touhukkaita ehdokkaita jakamassa pullaa ja kahvia. Ja tietysti kertomassa omia ajatuksiaan siitä miten kunnan asiat  parhaiten hoituisivat. Ilmakin oli huomattavasti mukavampi kuin viikko sitten. Aurinko lämmitti välillä oikein tosissaan.

Keskustan teltalla oli kahvin ja makean lisäksi soppatykki josta jaettiin hernesoppaa. Minäkin pääsin kauhanvarteen. Oli muuten mukavaa hommaa. Soppa porisi peräkärryn päällä ja siitä sitä lapottiin lautasille sitä mukaa kun väkeä tuli soppaa hakemaan.

Siinhää mie soppaa lappaan lautaselle

Kalevi soppakauhan varressa ja Markku jelppii

Torilla liikkui niin tuttuja kuin tuntemattomia. Tein uusia tuttavuuksia ja sehän on aina hitsin mukavaa. Kunta-asioiden lisäksi puheena oli muun muassa harrastushommat. Urheilullista väkeä oli liikkeellä tänään :)

Muutamia kahvittelijoita jututin ennakkoäänestykseen liittyen. Somessa liikkui viestejä joiden mukaan äänestyspaikkaa oli jotenkin vaikea löytää, taikka äänestyspaikkojen aukioloaikoja. Ensi vaaleissa täytyy muistaa painottaa sitä, että ennakkoäänen voi antaa missä vaan äänestyspisteessä.

Joku harmitteli kun äänestystä ei voi tehdä kauppareissun yhteydessä, taikka netissä. Täytyy myöntää että itsekin äänestäisin mielelläni sähköisesti oman aikataulun mukaan. Toisaalta olihan se hauskaa viedä lapset ihan livenä äänestyspaikalle. Ja kuulin tänään juttua että - Vantaallako se oli - kun kuulemma myös lapsille oli tehty oma äänestyskoppi. Ihan mahtava idea!

Päivä meni taas nopeasti jutellessa ja soppaa jakaen. Lounasaikaan oli meidän "pienet" (kaksi nuorimmaista) käsketty äitiä moikkaamaan ja sopalle. Nämä pienet ovat jo sen ikäisiä että saivat tulla kaksin ja omatoimisesti tuon reilun puolen kilometrin matkan. Vanhemmalle reitti on tuttu ennestään ja pienempi luultavasti tallaa tuota reittiä ensi syksynä koulua kohti. Hyvää harjoitusta. Sopan ja pipareiden lisäksi mukaan lähti tietysti ilmapallot. Omia ja naapuriteltan.
Huomenna se olisi sitten äänestyspäivä! Toivon kyllä kovasti että Mäntsälän väki innostuisi äänestämään. Jos tuntuu että asiat eivät etene tai lupauksia ei pidetä, niin reilusti vaan viestiä valtuutetuille. Tai lautakunnissa työskenteleville. Toivon kovasti että olen itse ainakin jotenkin jatkossa mukana, ja lupaan olla avoin ideoille ja kehitysehdotuksille. En voi luvata yksin maailmaa tai edes meidän kuntaa muuttaa, mutta aika kova olen puhumaan ja viestiä viemään.

Tämä blogi elää myös vaalien jälkeen. Eiköhän meidän kunnasta kirjoitettavaa löydy. Joko homman ytimestä käsin tai sivustaseuraajana.

tiistai 4. huhtikuuta 2017

Ääni annettu

Näissä kuntavaaleissa äänestäminen ja ehdokkaan valitseminen oli yllättäen ihan eri levelillä kuin koskaan aiemmin. Vaikka matkani kohti kuntapolitiikkaa on ollut vasta pikkuriikkinen varpaanliikahdus verrattuna konkareihin, tuntuu että asiat ovat jo kilometrejä lähempänä kuin koskaan aiemmin, ja vauhti sen kun kiihtyy.

Tein vaalikoneita läpi (HS, Yle, Mäntsälän Uutiset). Löysin niistä itseni, ja ilokseni monia kavereita samalta listalta kuin minä. Se vahvistaa uskoani siihen että arvomaailmamme ovat lähellä toisiaan. En kyllä ollut ihan sataprosenttisesti itseni kanssa samaa mieltä, mutta se sallittakoon. Yritähän itse vastata kahden viikon välein tasan samalla tavalla kahteenkymmeneen kysymykseen, jossa variaatiota on enemmän kuin kylllä tai ei :)

Ja juu, ehdokas tuli selville. Yhdistelmä vaalikonetta ja omaa havainnointia.

Nappasin nuorimmat muksut mukaan ja lähdettiin viime sunnuntaina käymään kunnantalolla äänestämässä. Olen kyllä aina ennenkin ottanut lapset mukaan näille reissuille. Olen halunnut näyttää omalla esimerkillä mallia, että äänestämässä käydään - se kuuluu tapoihin. Kuusivuotiaan mielestä reissussa jännintä on se, että sieltä saa mukaansa ihan oman salaisuuden jota ei tarvitse kertoa kenellekään.Tänään oli ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Uutisoivat että äänestysprosentti on koko maan tasolla ollut ihan ok, Mäntsälässä se on kuitenkin ollut matala. Olisihan se mahtavaa jos saataisiin prosentti meilläkin ylös ja väki ottamaan kantaa valintoihin äänellään. Uurnille siis hopi hopi.

Sunnuntaina onkin sitten virallinen vaalipäivä. Jännä päivä varmasti kaikille ehdokkaille. Ja minulle ihan ensimmäiset vaalivalvojaiset edessä sillai että olen itse mukana listalla. Tulosta en osaa edes arvailla, mutta kävi miten kävi, pääoma on jo kasvanut.