maanantai 28. elokuuta 2017

Kuntatalous-koulutusta

Kuten viikko sitten mainitsinkin, uusi kausi on alkanut ja kalenteri täyttyy koulutuksista ja kokouksista. Tänään valtuutetut ja varavaltuutetut saivat koulutusta kuntatalouteen liittyen.

Kunnanjohtaja avasi ensin taloudellisia lukuja kansallisella ja lähikuntatasolla. Oli mielenkiintoista nähdä miten Mäntsälä sijoittuu esim. velkaantumisasteeltaan (korkea) ja asukasluvultaan (kasvaa hitaasti mutta varmasti, kasvutavoitteesta ollaan kuitenkin jäljessä) suhteessa naapureihin tai koko maan tasoon. Hallintojohtaja kävi läpi kuntastrategiaa ja kunnankamreeri sitä prosessia miten taloudellinen suunnittelu ja kuntastrategia nivoutuvat yhteen.Toimialakohtaista esimerkkiä taloussuunnittelun etenemisestä ja haasteista avasi sivistyspuolelta Sivistysjohtaja ja kunnan omistajaohjauksesta kertoi puolestaan Hallintojohtaja.

Mäntsälän vuokra-asunnot ovat saaneet julkisuutta myös paikallisessa lehdistössä, katso linkki "juttu Mäntsälän vuokra-asunnoista" ja yhtiön Toimitusjohtaja Rauni Ohvo olikin tänään esittelemässä luottamushenkilöille yhtiön toimintaa ja strategisia tavoitteita. Haasteita aiheuttaa esimerkiksi se, että uudistuotannossa on ollut liian pitkä tauko ja asuntokanta on vanhaa eikä houkuttele muuttoliikennettä.

Hyvässä seurassa aika rientää ja asiaa oli taas paljon. Kokousajan loppuessa oli asiakohtia vielä kaksi käymättä (tunnuslukuja, kriisikuntarajoja ja sisäistä sekä ulkoista valvontaa)... jätettiin ne väliin, materiaalihan oli jaettu jo etukäteen.

Lopuksi kävivät vielä esittäytymässä Mäntsälän yrityskehitys, Nuorkauppakamari, Mäntsälän Yrittäjät sekä Yrittäjänaiset.

Time well spent again. Kiitos.


perjantai 25. elokuuta 2017

Mitä meinaan saada aikaiseksi?

Edellinen kirjoitukseni tarkastuslautakuntatyön aloittamisesta kohdallani, ja koulutuksesta jolla työ alkoi, poiki minulle osoitetun kysymyksen kuntapolitiikkaryhmässä Facebookissa. "Mitä meinaat saada aikaiseksi". Se on hyvä kysymys, ja siksi halusin tehdä siitä oman kirjoituksen.

Olen kuntapolitiikassa keltanokka ja opettelen asioita. Innolla, mutta uutena. Tämän blogin tarkoitus on ollut laittaa omia ajatuksia ylös, ja valaista ehkäpä jollekin muullekin, joka pohtii kuntapolitiikkaan lähtemistä, että mitä tämä voi pitää sisällään. Paikka tarkastuslautakunnassa antaa mahdollisuuden tutustua toimintoihin läpi linjan, ja on siksi todella mielenkiintoinen pesti.Olen lukenut huolella läpi edellisen tarkastuskertomuksen. Pistin merkille että jotkin asiat ovat edistyneet hyvin (mm. keskustan alueen kehittäminen viihtyisämpään suuntaan, pitkäaikaistyöttömien parempi työllistyminen ja peruspalveluiden panostaminen ennaltaehkäisevään työhön). Toisaalta huolta aiheuttaa esim. kunnan velkaantuminen ja jotkin kaavoitukseen liittyvät asiat. Ymmärrän että toiset asiat ovat helpompia toteuttaa kuin toiset, ja jotta tiedetään miten onnistuttiin, on oltava kartoitettuna lähtötila ja luotuna mittarit joilla edistymistä ja onnistumista mitataan.

Osaltani toivon ja odotan avointa keskustelua palvelualojen ja niiden vastuullisten kanssa. Kuin myös valtuutettujen ja lautakuntatyötä tekevien kanssa. Näen että kun tietoa jaetaan ja toisaalta kuunnellaan toistenkin osapuolten ajatuksia, voidaan löytää parhaat keinot asioiden edistämiselle.

Oikeastaan aika asiakaslähtöinen kunnan tavoitteiden yhteenveto löytyy Strategiasanomista, katso oheinen linkki "Mäntsälä Strategia-extra" Alla ote tuosta dokumentista. Olen siihen boldannut muutamia kohtia jotka kolahtavat minulle heti ensimmäisinä. Kaikki tavoitteet ovat toki tärkeitä, mutta uskon että esim. elinkeinojen ja yritystoiminan tukemisella saadaan aikaan positiivista pöhinää aluella ja se tuo mukanaan palveluita, elinvoimaisuutta ja parempaa taloutta.

Tulevien vuosien tavoitteena on:

• hallittu väestönkasvu asemakaava-alueella 
• toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut 
elinvoimainen ja viihtyisä palveluiden keskus 
• toimiva joukkoliikenne sekä turvallinen ja kattava kevyenliikenteen verkosto 
• kilpailukykyinen ja monipuolinen asumisen ja yrittämisen tonttitarjonta 
vahva ja monipuolinen elinkeinorakenne 
• kuntakonsernin talouden tasapaino 
• osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Olen urheilija henkeen ja vereen. Haluaisin sanoa että meinaan hommata meille uimahallin. Ja hyvät pyörätiet, ja harrastusmahdollisuuksia kaikille muksuille moneen eri lajiin. Toisaalta olen talousihminen, ja ymmärrän mitä kaikkien näiden (ja muiden toiveiden) toteuttaminen maksaa. Siksi pidän malttia, vaikka tiedän että se ei kaikkia miellytä.

Olen myös sosiaalista sorttia. Kova puhumaan ja verkostoitumaan. Ajan vahvasti avointa keskustelua ja toista kunnioittavaa mielipiteenvaihtoa. Uskon yhteistyöhön ja ihmisten haluun saada porukalla asioita eteenpäin.

Haluan edistää hyvää tätä päivää ja huomista muksuille. Niin omille kuin muiden. Näen että tuoreet, terveet koulut, hyvät harrastusmahdollisuudet ja aktiivista yhteistyötä tekevät aikuiset mahdollistavat tämän.

Se mitä tarkastuslautakunnassa pystyn asioille tekemään, on maltillista. Voin kuitenkin siellä ollessani kerätä ja jakaa tietoa, osallistaa eri tahoja, viedä viestiä eteenpäin ja kerätä viisautta.

Kerro sinä mitä haluaisit minun saavan aikaiseksi? Lupaan vähintäänkin pohtia asiaa.

Raisa

torstai 24. elokuuta 2017

Tarkastuslautakunta, mikä se on?

Tulin valituksi tarkastuslautakunnan jäseneksi viime kuntavaaleissa, tai pikemminkin vaalien jälkeen kun luottamustoimia jaettiin. Tarkastuslautakunta oli minulle hieman vieras instanssi, mutta perehdyttyäni asiaan, tunnen että se on oikeastaan yksi kiinnostavimmista näköalapaikoista kuntapolitiikkaan.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa  olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät. 

Saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta käytännössä tuo tarkoittaa, että pääsee tutustumaan kunnan taloudellisiin lukuihin syvällisesti yhdessä tilintarkastajan kanssa. Lisäksi se tarkoittaa että saa selontekoja eri palvelualoilta ja pääsee arvioimaan miten kunnan strategiaan kirjatut tavoitteet on saatu toteutumaan tai miten niitä on edistetty. Siis myös toiminnallisia kriteereitä arvioidaan. En nyt tiedä missä muussa hommassa pääsisi näin mukavasti näkemään läpileikkauksen kunnan toiminnasta. Tehdyistä huomoioista muodostuu arviointiraportti.

Tässä muuten linkki viime vuoden arviointikertomukseen "arviointikertomus 2016" Siinä on paljon yleisluontoista, itse raporttia kuvaavaa tekstiä, sekä paljon lukuja. Jos raportin lukemiseen käyttää kuitenkin hetken ja ajatuksen, huomaa miten siinä käydään eri toiminnot läpi niin taloudelliselta kuin toiminnalliselta puolelta. Havainnot on boldattu, ja vähintään ne selaamalla saa käsityksen miten arviointilautakunta arvioi tavoitteiden toteutumista.

Mutta siis. Kesä on ollut hiljainen myös kuntasektorilla, mutta nyt kun lehdet alkavat kellastua, niin kalenterikin täyttyy kokouksista ja koulutuksista. Ensimmäinen niistä oli toissapäivänä. FCG:n järjestämä tarkastuslautakuntien koulutus Helsingissä.Paikalla oli iso luokkahuoneellinen väkeä niin Mäntsälästä kuin lähikunnista ja kaupungeista. Suurin osa ensikertalaisia, mutta taisi mukana olla joku konkarikin. Meidän lautakunnasta oli melkein kaikki, ja ainakin yksi varajäsenkin. Hieno homma!

Kouluttajina toimivat Suomen kuntaliiton johtava lakimies Kirsi Mononen, sekä BDO tilintarkastusyhteisön liiketoimintajohtaja Minna Ainasvuori. Todella pätevät kouluttajat.

Päivä meni vauhdilla ja asiaa tuli paljon. Koulutus oli todella hyvä startti alkavalle kaudelle. Moni asia jota olin tähän tehtävään liittyen pohtinut, avautui päivän aikana ihan uudella tavalla konkretian tasolle.

Seuraavat stepit ovatkin sitten valtuusto maanantaina ja tarkastuslautakunnan ensimmäinen kokous tiistaina. Valtuuston kokousta seurailen taas lehteriltä jos vaan sinne ennätän. Lautakuntakokouksen asialistalla mm. sidonnaisuusilmoitusten tilanne.

Mukavaa kun päästään hommissa alkuun!

maanantai 26. kesäkuuta 2017

Lautakuntatyöstä tänään opittua

Tulin valituksi kuluvalle valtuustokaudelle tarkastuslautakunnan jäseneksi, sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan varahenkilöksi. Otan pestit nöyränä ja tyytyväisenä vastaan. Kiitos luottamuksesta uudelle valtuustolle, joka vahvisti luottamustoimet viime kokouksessaan ennen Juhannusta 19.6.

Tarkastuslautakunnan hommista lisää myöhemmin, nyt kerron mitä opin lautakuntajäsenten yhteisessä koulutustilaisuudessa tänään kunnantalolla. Koulutus alkoi jo kolmelta, eli tarkoittaa meille työssäkäyville lyhyempää päivää työmaalla. Väkeä oli sali täynnä, niin uusia, kuin kokeita valtuutettuja ja lautakunnan jäseniä.

Hallintojohtaja, kunnanjohtaja, ja muutama muu virkamies kävivät läpi yhteisiä pelisääntöjä ja ohjeita tulevalle kaudelle. Listalla oli niin arkisia asioita liittyen kulkukortteihin ja työvälineisiin, kuin tietoa kunnan viestinnästä, kuntastrategiasta ja kunnanhallituksen tehtävistä. Ihan asiallinen tiedotustilaisuus. Kyselläkin sai, ja kysymyksiä tuli. Tärkeää tietoa kaikki.Päivän mielenkiintoinen yhteinen oppi saatiin kuitenkin seuraavassa tilanteessa:

Yhteisen tilaisuuden jälkeen muutama lautakunta piti oman kokouksen. Tarkastuslautakunnalla, jonka jäsen olen, ei kokousta tänään ollut. Sen sijaan kasvatus- ja sivistyslautakunnalla, jossa olen varapaikalla, oli kokous. Varsinainen jäsen, jonka varalla olen (Mea Hannila-Niemelä) oli myös paikalla. Koska olen kovasti kiinnostunut oppimaan ja kuulemaan, kysyin useammalta paikallaolijalta, saanko osallistua kokoukseen kuunteluoppilaana, vaikka varsinainen jäsen on paikalla. Pikainen kysely ei tuottanut tulosta, kukaan ei oikein tuntunut tietävän.

Onneksi paikalle saatiin asiantuntija, kunnan hallintojohtaja. Hallintojohtaja kertoi, että kokouksen alussa voidaan yhteisesti päättää, saako varajäsen osallistua (ilman kokouspalkkiota ja äänivaltaa) mikäli varsinainen jäsen on paikalla. Joku siinä ohimennen kyllä mainitsi, että kahteenkymmeneen vuoteen ei kukaan ole tuommoista kysynyt ;) Että tulisi vaan kuuntelemaan. Minä se meinasin, että kun on kunnantalolle asti tultu ja leipäkin kunnan piikkiin syöty, niin samassahan sitä oppii lautakuntatyöstä ja näkee millaista väkeä kyseisessä lautakunnassa istuu.

Itse kokous oli suhteellisen nopeasti pidetty. Asialistalla oli vain kiireiset asiat ja materiaalin (mm. hallintosääntö ja henkilötietolomake) jakaminen osallistujille. Kiireellinen päätettävä asia oli Hepolan koulun rehtorin virkaan valittava henkilö. Tämä siksi että rehtori on valittuna ja paikalla kun koulu taas lomien jälkeen alkaa. Hyvin valmisteltu esitys oli helppo hyväksyä yksimielisesti.

Yhtä kuntapoliittista kokemusta rikkaampana tänään.

maanantai 22. toukokuuta 2017

Nykyvaltuuston viimeinen kokous

Valtuustokausi on päättymässä ja nykyinen valtuusto istui tänään viimeistä kokoustaan. Minä pakkasin kannettavan mukaan ja istahdin jälleen lehterille kuunteluoppilaaksi. Alkuun jaettiin kukkia ja kunniakirjoja pitkään ja ansiokkaasti palvelleille valtuutetuille ja luottamustoimissa olleille.
Asialistalle päästiin puoli kuuden kieppeillä. Tilinpäätös tuli hyväksyttyä ilman suurempaa keskustelua. Henkilöstöraportti olikin sitten mielenkiintoinen ja poiki useita puheenvuoroja. Kunnalla on töissä 1308 henkilöä kun sekä vakituiset että määräaikaiset lasketaan mukaan. Henkilöstöjohtajalla oli hieno lajitelma laskelmia mm. ikä- ja sukupuolijakaumasta, koulutuspäivien määrästä ja sairaspoissaoloista. Puheenvuoroja pyydettiin liittyen niin palkitsemiseen, henkilöstön jaksamiseen, koulutuspäiviin (1,6 pv/hlö vuonna 2016), kuin eläköitymiseen.

Jari Sillanpää esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa vuoden 2016 arviointikertomuksen, linkki dokumenttiin tässä: Arviointikertomus Kertomuksessa oli huomiona mm. Mäntsälän väestömäärän maltillinen kasvu, kunnan velkaantuminen, keskustan alueen viihtyisyyden parantaminen edelleen, pitkäaikaistyöttömien parantunut työllistyminen, ja kunnan tilojen parempi hyödyntäminen (mm. elokuvat). Ja isona asiana maankäytön ja kaavoituksen rooli. Oli muitakin huomioita. Niin positiivisia kuin rakentavassa hengessä mainittuja.

Seuraavaksi kunnanjohtaja esitteli kuntayhtymän perustamista. Paljon keskustelua. Asia on selkeästi edelleen monelle epäselvä ja aiheuttaa epävarmuutta. Ote perussopimuksen taustamuistiosta:

"Perustettava kuntayhtymä järjestää sote-palvelut Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti alueen väestölle. Kuntayhtymään on keskitetty palveluiden järjestäminen siten, että se sisältää palveluiden johdon, ohjauksen ja kehittämistoiminnot. Kunnat vastaavat palvelutuotannosta siten, että palvelua tuottavan henkilöstön työnantajana toimii nykyinen työnantaja ja palvelut järjestetään pääosin nykyisen henkilöstön toimesta ja nykyisissä tiloissa. Palvelutuotanto tapahtuu kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen."

Keskustelu varmasti jatkuu myöhemmin. Valtuusto siirtyi kuitenkin seuraavaan asiaan...

...ilta venyi... onneksi tuli eväät mukaan... ollaan asialistan loppupuolella, kohdassa 11, sivistystoimen ja opetusyksiköiden johtamisrakenteen uudistaminen. Valtuustoaloite. Asia esitelty, keskustelu alkaa. Kello on 19:40.Aiheesta pyydettiin useita puheenvuoroja, ja sen palauttamista käsittelyyn pyydettiin. Saatiin äänestys aikaiseksi. Jaa-äänet kuitenkin voittivat, eli aloitetta ei palauteta uudelle kierrokselle.

Minä luovutin kahdeksalta. Tosin lista oli lähes valmis, joten paljosta en jäänyt paitsi. Ehdin kotiin sanomaan lapsille hyvät yöt :)

maanantai 24. huhtikuuta 2017

Hulevesi- ja kaavoitusasioita valtuustossa

Mäntsälän kunnanvaltuusto istui tänään kokousta hieman lyhyemmän asialistan kanssa kuin viimeksi. Käsiteltäviä asiakohtia oli kymmenen ja liitteitä lukemalla kävi selväksi jo ennen kokousta, että suht nopeasti tullaan tänään kokouksesta selviämään. Linkki esityslistaan on tässä "klik"

Eniten puheenvuoroja ja äänestyksen keräsi tänään Mäntsälän kunnan hulevesiohjelma 2015.

Mitä se sellainen hulevesi on? Wikipedia sanoo tähän seuraavaa: Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.

Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnasta yleisillä alueilla. Se aiheuttaa kunnalle kustannuksia. Nyt kysymys kuuluu, laskuttaako kunta asukkailta osan kuluista, ja jos laskuttaa, niin laskuttaako kaikilta tasaisesti vai vain asemakaava-alueen asukkailta ja toimijoilta. Ja paljonko laskuttaa.

Itse asiassa hulevesiä laskutetaan jo. Tämä tuli joillekin yllätyksenä. Eli pieni osa vesilaskusta on nimenomaan hulevesilaskua. Ja se lasku menee kaikille. Jatkossa kunta laskuttaisi (vesiyhtiön kautta kuitenkin koska se on kätevintä) hulevesimaksun erillisenä maksuna ja vain asemakaava-alueelta. Kuulostaa minusta reilulta. 

Tiukan äänestyksen jälkeen hyväksyttiin sekä ohjelma, että maksut. Käytännössä omakotitalossa asuvalle vuosimaksu on 30 eur. Liittymismaksu peritään 2018 aikana tai jälkeen rakennettavilta kiinteistöiltä. Asuinkiinteistön kyseessä ollessa maksu on 1 000 eur.


Keväinen sukka puikoilla tämän illan kokouksessa
Valtuusto käytti useita puheenvuoroja hulevesiohjelmaan liittyen

Suvikedon ranta-asemakaava kirvotti kielenkannat seuraavaksi. Asia oli yksiselitteinen kaavoitusjohtajan mielestä. M1-alueelle ei voida ehdotetunlaista (pieniä puutarhapalstoja mökkeineen) kaavoitusta hyväksyä. Useampi valtuutettu harmitteli sitä, että Mäntsälä ei hyödynnä tällaista mahdollisuutta elävöittää kylää ja tarjota elämyksiä myös naapurikaupunkien mahdollisille palstakyselijöille. 

Kaavoitusjohtaja esitteli vielä laajemmalti kaavatilannetta kaavoituskatsauksessa. Hirvihaaran kaavoitustilanteesta tuli kyselyä, kun se on jäänyt ilmeisesti vähän muiden alueiden jalkoihin. 

Äänentoisto toimi melkein koko kokouksen ajan ja kokous sujui sopuisasti. Kokous päättyi vähän seitsemän jälkeen, eli piirun yli kahdessa tunnissa selvittiin. Lehterillä oli tänään useampia katsojia ja kokoushan streamattiin taas nettiin kuten tapana on ollut.

Mukava ilta. Opin taas uutta. Samalla valtuustoa kuunnellessa tuli toinen sukka valmiiksi (oli kyllä jo hyvän matkaa ohi kantapään ennen kokouksen alkua) ja toisen resori pääsi alulle. Ei turha ilta ollenkaan. 

torstai 20. huhtikuuta 2017

Luottamuspaikkojen jakotalkoot

Kuntapolitiikka on myös tätä. Vaalit on käyty ja nyt työn alla ovat neuvottelut luottamuspaikoista. Keskustan toiveena on kunnioittaa äänestystulosta. Hyvä niin. On muuten oikeasti aika mielenkiintoista millaisella laskentakaavalla paikat jaetaan suurimpien kesken, ja miten myös pienet puolueet huomioidaan. Ja miten näitä kaavoja voi käyttää edukseen jos haluaapi ruveta suhmuroimaan ja liittoutumaan naapurien kanssa.

Viimeisimmässä paikallislehdessä juttua aiheesta. Ohessa linkki juttuun ja ote artikkelista:

"Linkki Mäntsälän uutisten juttuun"

"Neuvottelut Mäntsälän luottamuspaikkajaosta käyvät kuumimmmillaan. Puolueet tapaavat torstaina 20. huhtikuuta suurimman ryhmän eli keskustan johdolla. Neuvotteluja vetää keskustan nokkamies Tapio Havula.

Mäntsälän luottamuspaikkojen tärkein yksittäinen tuoli, kunnanhallituksen puheenjohtajuus, säilyy keskustalla, sillä se piti asemansa Mäntsälän suurimpana puolueena.
Keskustaa viime vuodet luotsannut sälinkääläinen Havula on ollut myös kunnanhallituksem puheenjohtaja ja jatkanee tehtävässä alkavalla vatuustokaudella.
Kunnanhallitus on tärkein poliittisen valmistelun paikka ja sen takia ykkönen, vaikka luottamustehtävien kakkospaikka onkin paljon näkyvämpi. Kakkospaikka on kunnanvaltuuston puheenjohtajan tuoli. Sen haltija mitä todennäköisimmin vaihtuu. Tällä ja viime kaudella valtuustoa on johtanut kokoomuksen Anna Helin. Kun kokoomus putosi kolmanneksi ja sosiaalidemokraatit nousivat toiseksi suurimmaksi, normaalin kunnallisen käytännön mukaan vaihtuu myös valtuuston puheenjohtajan paikka demareille.

Kuka sen saa?"

Meidän väki kokoontui maanantaina kertaamaan vaaleissa opittua ja suunnittelemaan tulevaa. Kaikki olivat yhtä kampanjaa viisaampia ja kovasti oli toiveita myös meillä varasijalaisilla että pääsisimme mukaan toimintaan ja omaa kuntaa kehittämään. Kuinka käy, se selvinnee viimeistään ennen kesää.

Tiistaina istuttiin sitten Keskustanaisten kokousta. Hyvää naisenergiaa! Loistavia suunnitelmia miten porukkaa aktivoidaan ja mitä asioita haluamme ajaa. Niistä lisää matkan varrella.